Venda al detall

Les empreses de distribució, especialment el sector tèxtil i alimentari, com ara botigues o supermercats, requereixen el servei del guàrdia de seguretat, ja que és l’únic perfil de seguretat professional que pot intervenir en cas que hi hagi un problema.

És habitual trobar vigilants de seguretat en botigues de moda o aliments. En cas de sospita de robatori, conflicte o situació similar, el nostre personal està qualificat per dur a terme una intervenció educada, sempre assumint la innocència dels implicats i amb un protocol de resolució del conflicte. Estem en contacte amb els serveis de policia per acabar de gestionar la situació si cal.

En el sector minorista també és habitual proporcionar serveis auxiliars per a tasques concretes: informació a clients, aplaudiments, promotors, etc.

Categories profesionals

Guàrdies de seguretat
Auxiliars de serveis
Promotors
etc.

Altres Serveis