Polígons industrials i parcs empresarials

En un grup despert proporcionem serveis de seguretat en polígons industrials i parcs empresarials. Per cobrir totes les necessitats d’aquestes àrees, es poden afegir altres professionals, com ara controladors d’accés, assistents de manteniment, netejadors, etc.

Per llei, la seguretat d’aquestes àrees ha de dur a terme empreses de seguretat. Des del grup despert, complim totes les normes per oferir un servei professional i eficient. Durant el torn de dia, ha d’haver almenys un guàrdia de seguretat i en el canvi de nit, sempre amb un vehicle rotatiu radiopathrulla i comunicat amb el centre d’operacions de 24h.

La seguretat vigilants pot servir amb armes només quan la llei ho permeti i amb autorització concreta per part del govern civil (vegeu l’article 81 del codi de seguretat privat, BOE).

Categories profesionals

Guàrdies de seguretat
Controladors d’accés
Auxiliars de manteniment
Netejadors
etc.

Altres Serveis