Fires, Congressos i Mercats

Per a aquest tipus d’esdeveniments que solen ser multitudinaris, normalment oferim servei a través de tots els nostres perfils professionals: vigilants de seguretat, assistents, controladors d’accés, etc. En els darrers anys, el controlador d’accés s’ha convertit en una figura essencial en fires, congressos i mercats.

A més, disposem de serveis auxiliars amb una formació molt concreta segons les funcions que realitzaran, així com diversos perfils (idiomes, comunicació, habilitats, etc.). Treballem conjuntament amb els nostres clients per formar el personal que estarà a les seves instal·lacions, obtenint a cada empleat amb rigor i professionalitat les necessitats de cada moment.

Categories profesionals

Guàrdies de seguretat
Controlador d’accés
Servei d’assistent
Azaphata.
Netejadors
etc.

Altres Serveis