Per què formar com a guàrdia de seguretat?

Ja no és casualitat que un dels sectors més demandats per professionals en els últims anys sigui el de la seguretat privada. Formació, estabilitat i integritat caracteritzen un gremi a l’ alça. Com és lògic, és requisit imprescindible per a qualsevol que desitgi desenvolupar la seva carrera laboral en el nostre sector, formar-se com a vigilant de seguretat per tal de prevenir el crim i la preservació de la vida humana.

A més, en formar-se com a vigilant de seguretat, les persones desenvolupem altres habilitats pròpies de l’individu, com les dots socials, les organitzatives o les preventives.

Cal dir que fins no fa gaire, els càrrecs de guàrdies de seguretat no demanaven gaire capacitació. Amb obtenir un títol de secundària i no tenir antecedents penals, et feia un bon candidat. Ara és molt diferent, i la formació com a vigilant de seguretat és obligatòria, a més d’ acreditar altres capacitacions tècniques i psicotècniques.

Raons de pes per formar-se com a vigilant de seguretat

La vigilància és un treball que no només exigeix cada vegada més responsabilitat, sinó l’adquisició de noves habilitats perquè les persones se sentin segures i protegides. Per aquesta i altres raons, formar-se és essencial.

I és que el vigilant de seguretat d’avui dia ha de ser expert en tecnologia i tenir la capacitat de prendre decisions complicades davant situacions de molta pressió. I ahí la tecnologia el pot ajudar a prendre millors decisions i a tindre més ben controlades les situacions.

Per tot això, insistim, formar-se com a vigilant de seguretat us permetrà preparar-vos per aconseguir un acompliment d’alt nivell enfront dels desafiaments moderns, així com brindar una millor satisfacció al client.

Anem a comentar algunes de les principals raons per les quals formar-se com a vigilant de seguretat és una estupenda idea per preparar-se per a un rol professional excitant i de valor cabdal en molts entorns de la nostra societat:

Els desafiaments moderns

Tot agent de vigilància patrulla i monitoreja els edificis, incloent-hi altres propietats per prevenir o detenir incidents com robatoris o successos violents. Així mateix, també respon a les alarmes i pot detenir les persones que representin una amenaça per a la seguretat pública. En definitiva, s’ encarrega de protegir el seu entorn, principalment a les persones i a les propietats mobiliàries que hi hagi, de qualsevol tipus d’ influència externa que atempti contra les regles i directrius del lloc on treballi.

Els perills als quals es pot enfrontar un vigilant de seguretat són limitats, però reals. El més gran i més improbable també, actes de terrorisme. Són improbables sí, però en l’actualitat, la formació com a vigilant de seguretat inclou i preveu aquest tipus de conjuntures. Per tant, el professional de la seguretat estarà instruït en les més complexes situacions a les quals cabria la possibilitat d’ haver d’ enfrontar-se.

No importa per tant que l’ acompliment del vigilant professional sigui supervisant un supermercat per exemple, la seva formació el capacitarà per a aquesta comesa i altres molt més delicats.

  • La propagació d’armes de destrucció massiva, inestabilitat econòmica i disturbis polítics.
  • Escenaris impredictibles que es desenvolupen en poc temps i requereixen de decisions difícils per enfrontar el conflicte.
  • Més requisits i operacions conjuntes amb les forces de l’ordre públic tant locals com estatals i nacionals.

Els canvis tecnològics

La tecnologia és un propulsor del canvi per naturalesa, i no solament en el camp de la seguretat, sinó també en la nostra vida quotidiana. Per això, qui vulgui formar-se com a vigilant de seguretat ha de tenir clar que haurà d’aprendre a manejar nous recursos tecnològics de vigilància i altres eines concernents a aquesta professió.

Els vigilants més ben qualificats són especialistes en tecnologia i saben com actuar davant els diferents desafiaments que solen enfrontar els agents de vigilància de l’actualitat. Tenir coneixements sobre els avenços tecnològics en el sector aporta més valor als serveis de seguretat i fan sentir més protegides les persones.

El fet és que tot programa de capacitació de vigilància inclou actualment formació tecnològica d’avantguarda per al millor acompliment de la professió. I és que gràcies a aquesta formació tecnològica, tots els professionals formats a nivell tecnològic són molt demandats per les empreses.

¿La raó? És simple, compten amb majors capacitats per a la resolució de conflictes avançats, tot de manera ràpida i eficient.

I no només això, per a un vigilant de seguretat conèixer sobre noves tecnologies li permetrà ampliar les seves oportunitats professionals i preparar-lo millor per als desafiaments que enfrontarà en un futur.

Capacitar-se com a guàrdia de seguretat és rebre educació addicional

Les persones que realment opten per la iniciativa de formar-se com a vigilant de seguretat aconseguiran un gran avantatge; i és que obtindran educació addicional, quelcom que les empreses tenen molt en compte a l’hora de realitzar contractacions.

Davant d’això anteriorment, potser t’estiguis preguntant sobre què aprenen els cursants en aquest tipus de programes.

La veritat és que més del que molts pensen: adquireixen la capacitat de pensar de manera ràpida i crítica, així com també adopten un bon judici enfront de circumstàncies potencialment perilloses.

A més, aprenen a ser més conscients de la responsabilitat que suposa ser un servidor públic, fins i tot a comunicar-se eficaçment de forma oral i escrita, conèixer més les lleis i regulacions que regeixen la indústria de la seguretat, etcètera.

Conclusions

Com has vist al llarg d’aquest post, els vigilants de seguretat tenen la tasca principal de prevenir el crim i mantenir segures persones i propietats. Però per a això, és important que estiguin preparades professionalment. Així que formar-se com a vigilant de seguretat resulta indispensable per desenvolupar l’ exercici de les seves funcions de manera òptima i eficaç.

De fet, cal sumar que a mesura que el temps transcorre, la indústria de la seguretat va patint canvis, els quals obliguen els vigilants a adaptar-se als nous requisits, desafiaments i regulacions. Existeixen diversos rols de seguretat per als quals es requerirà una formació concreta en seguretat.

Fins i tot, han d’anar a l’avantguarda en l’àmbit de la tecnologia perquè els seus serveis siguin més productius i eficients. Aquests temes sempre són actualitzats i tractats en els cursos de capacitació de vigilància.

De manera que un guàrdia de seguretat al llarg de la seva trajectòria és possible que hagi d’ assistir, en múltiples ocasions, a aquest tipus de cursos per oferir un valor afegit al seu servei.